Steun HTR

Om elk jaar weer te kunnen afreizen naar Roemenie zijn wij afhankelijk van u giften. 

Deze giften kunnen zowel materieel als in de vorm van giften zijn.

Voor beide zijn wij u natuurlijk hartstikke dankbaar. 

 

Ons banknummer is: NL87RABO 0132401258 op naam van HtrZwaagwesteinde

 

Belastingdienst 

 Onze stichting heeft het ANBI-keurmerk.

Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor zijn al uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

 

RSIN
Het rechtspersonen en samenwerkingsverbandennummer InformatieNummer hierna RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de stichting is toegekend of het fiscaalnummer van de Stichting is 8157.77.553

 

 Beloningsbeleid

Uitkeringen of vergoedingen aan bestuurders van de Stichting of andere personen worden niet gedaan. Gemaakte onkosten worden vergoed tegen overlegging van de nota. De chauffeurs welke zorgen voor het transport zijn vrijwilligers. Alleen de verblijfskosten en telefoonkosten tijdens de reis worden door ons vergoed.

 

Jaaroverzicht 2019

 

Het Bestuur is het afgelopen jaar zes keer bijéén geweest. De vergaderingen vinden om toerbuurt plaats bij één van de bestuursleden.

Belangrijk item was o.a. Hoe gaan we verder gezien het lastig werfen van vrijwilligers en het ouderworden van de huigie vrijwilligers.

Besloten is om samenwerking te gaan zoeken met de Stichting van Garijp. Er lopen met deze Stichting al contacten aangezien zij jaarlijks vaak een beroep op ons doen om voor hen enige goederen mee te nemen naar Roemenië. Ook zij wordtelen met dezelfde problematiek.

Het sorteren en verwerken van de aangeleverde goederen wordt wekelijks uitgevoerd door een 10 tal vrijwilligers. Aan de hand van ontvangen lijsten uit Roemenie worden door deze vrijwilligers doezen met kleding ingepakt.

De aanvoer is nog steeds erg groot.

In mei heeft er weer een transport van goederen naar Roemenié plaatsgevonden. Dit jaar was dat één grote vrachwagen vol kleding, schoolmeubulair, hulpgoedern voor ziekenhuis etc.

In september hebben we met een stand gestaan op de gehouden markt tijdens het dorpsfeest van De Westereen. Dit was een groot succes en heeft netto €1400,- opgebracht.

In de eerste week van november is de jaarlijkse koekactie gehouden. Ook is in november de jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond gehouden.

Verder zijn er een tweetal verenigingen een filmpresentatie gehouden door een tweetal bestuursleden.

 

Financiele Jaaroverzichten laatste drie jaar

 

                   
         Financieel jaaroverzicht  H.T.R 2019  
                   
    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT
                   
Saldo per 01-01-2019  € 23.650,15            
gemeente    €    3.049,31            
bijdrage HTG/Green Textile  €    4.204,20            
giften      €    1.696,00            
                   
koekjesactie 2019    €       601,50   koekjesactie 2018  €          293,70    €                        307,80
teruggave maut + Garijp  €       623,66   reis Roemenie  €      3.712,46    €                   -3.088,80
braderie      €    1.669,50   kosten    €          170,00    €                     1.499,50
                   
barchjes      €          14,91   goodwill,relaties € 302,30    
          bank    €          134,50    
rente doelrekening    €            2,13   website,    €            53,17    
          jubilea/rouw  €            25,73    
          materiaal loods loods  €            56,52    
          films     €            87,50    
               €      4.835,88    resultaat 2019 
       __________    saldo per 31-12-2019  €    30.675,48    
                   
  Totaal    € 35.511,36   Totaal    €    35.511,36    
                   
                   
                   

 

 

                       
        Financieel   jaaroverzicht H.T.R 2018      
                       
    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT    
                       
Saldo per   01-01-2018 € 28.914,09               € 28.914,09
gemeente   €       218,57 ****              
bijdrage   HTG/Green Textile €   3.473,80                
giften     €   1.363,50                
                       
koekjesactie   2018   €       639,50   koekjesactie 2018 €         274,65   €                       364,85    
teruggave   maut + Garijp €   1.120,02   reis Roemenie €   10.282,60   €                   -9.162,58    
25 jarig   jubileum   €       175,00   kosten   €     1.124,41   €                       949,41    
                       
barchjes     €         31,45   goodwill,relaties € 325,24        
          bank   €         100,32        
rente   doelrekening   €         42,99   website, porto €           53,08        
          jubilea/rouw €           19,99        
          materiaal loods loods €           73,48        
          films   €           75,00        
              €   12.328,77   resultaat 2018   € -5.263,94
      __________   saldo per 31-12-2018 €   23.650,15       € 23.650,15
                       
  Totaal   € 35.978,92   Totaal   €   35.978,92        
                       
Opmerkingen.                    
******De   bijdrage van de gemeente voor opgehaalde textiel is nog niet vergoed: € 2.830,74      
Dit verlaagt   het tekort dit jaar tot ongeveer € 2.500,00              
Er is dit   jaar ook maut terug gekregen vanuit Oostenrijk            
Rente   doelrekening:                  
Het bedraagt de rente over 16-05-2016 t/m   31-12-2018. Deze rente is de vorige   jaren niet meegenomen.    
                       

 

        Financieel   jaaroverzicht H.T.R 2017      
                       
    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT    
                       
Saldo per   01-01-2017 € 29.207,82               € 29.207,82
gemeente   €   3.152,70                
bijdrage   HTG/Green Textile €   4.150,00                
giften     €   1.535,64                
                       
koekjesactie   2017   €       520,00   koekjesactie 2017 €       222,20   €                       297,80    
teruggave   maut   €       499,40   reis Roemenie €   9.270,53   €                   -8.771,13    
markten     €   1.272,25   kosten   €       143,86   €                     1.128,39    
                       
barchjes     €         62,65   goodwill,relaties          
          bank   €       111,29        
          kosten vervoer €       192,95        
          bijbels   €   1.103,50        
          website, porto €         54,63        
          jubilea/rouw €       220,10        
          materiaal loods loods €         64,32        
          films + avonden €       102,99        
              € 11.486,37   resultaat 2017   €     -293,73
      __________   saldo per 31-12-2017 € 28.914,09       € 28.914,09
                       
  Totaal   € 40.400,46   Totaal   € 40.400,46        
                       

 

гис-технологии
ткани для вышивания