Steun HTR

Om elk jaar weer te kunnen afreizen naar Roemenie zijn wij afhankelijk van u giften. 

Deze giften kunnen zowel materieel als in de vorm van giften zijn.

Voor beide zijn wij u natuurlijk hartstikke dankbaar. 

 

Ons banknummer is: NL87RABO 0132401258 op naam van HtrZwaagwesteinde

 

Belastingdienst 

 

Onze stichting heeft het ANBI-keurmerk.

Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor zijn al uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

 

 Beloningsbeleid

Uitkeringen of vergoedingen aan bestuurders van de Stichting of andere personen worden niet gedaan. Gemaakte onkosten worden vergoed tegen overlegging van de nota. De chauffeurs welke zorgen voor het transport zijn vrijwilligers. Alleen de verblijfskosten en telefoonkosten tijdens de reis worden door ons vergoed.

 

Financiele Jaaroverzichten laatste drie jaar

 

                       
        Financieel   jaaroverzicht H.T.R 2018      
                       
    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT    
                       
Saldo per   01-01-2018 € 28.914,09               € 28.914,09
gemeente   €       218,57 ****              
bijdrage   HTG/Green Textile €   3.473,80                
giften     €   1.363,50                
                       
koekjesactie   2018   €       639,50   koekjesactie 2018 €         274,65   €                       364,85    
teruggave   maut + Garijp €   1.120,02   reis Roemenie €   10.282,60   €                   -9.162,58    
25 jarig   jubileum   €       175,00   kosten   €     1.124,41   €                       949,41    
                       
barchjes     €         31,45   goodwill,relaties € 325,24        
          bank   €         100,32        
rente   doelrekening   €         42,99   website, porto €           53,08        
          jubilea/rouw €           19,99        
          materiaal loods loods €           73,48        
          films   €           75,00        
              €   12.328,77   resultaat 2018   € -5.263,94
      __________   saldo per 31-12-2018 €   23.650,15       € 23.650,15
                       
  Totaal   € 35.978,92   Totaal   €   35.978,92        
                       
Opmerkingen.                    
******De   bijdrage van de gemeente voor opgehaalde textiel is nog niet vergoed: € 2.830,74      
Dit verlaagt   het tekort dit jaar tot ongeveer € 2.500,00              
Er is dit   jaar ook maut terug gekregen vanuit Oostenrijk            
Rente   doelrekening:                  
Het bedraagt de rente over 16-05-2016 t/m   31-12-2018. Deze rente is de vorige   jaren niet meegenomen.    
                       

 

        Financieel   jaaroverzicht H.T.R 2017      
                       
    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT    
                       
Saldo per   01-01-2017 € 29.207,82               € 29.207,82
gemeente   €   3.152,70                
bijdrage   HTG/Green Textile €   4.150,00                
giften     €   1.535,64                
                       
koekjesactie   2017   €       520,00   koekjesactie 2017 €       222,20   €                       297,80    
teruggave   maut   €       499,40   reis Roemenie €   9.270,53   €                   -8.771,13    
markten     €   1.272,25   kosten   €       143,86   €                     1.128,39    
                       
barchjes     €         62,65   goodwill,relaties          
          bank   €       111,29        
          kosten vervoer €       192,95        
          bijbels   €   1.103,50        
          website, porto €         54,63        
          jubilea/rouw €       220,10        
          materiaal loods loods €         64,32        
          films + avonden €       102,99        
              € 11.486,37   resultaat 2017   €     -293,73
      __________   saldo per 31-12-2017 € 28.914,09       € 28.914,09
                       
  Totaal   € 40.400,46   Totaal   € 40.400,46        
                       

 

                       
        Financieel   jaaroverzicht H.T.R 2016      
                       
    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT    
                       
Saldo per   01-01-2016 € 24.165,08               € 24.165,08
gemeente   €   3.267,53                
bijdrage   HTG/Green Textile €   3.774,76                
giften     €   4.864,96                
                       
koekjesactie   2016   €   2.042,40   koekjesactie 2016 €       799,93   €                     1.242,47    
teruggave   maut   €       529,69   reis Roemenie €   8.281,89   €                   -7.752,20    
markten     €       595,00   prijzen   €       128,85   €                       466,15    
                       
barchjes     €         99,56                
          bank   €         95,03        
          kosten vervoer €       251,35        
          goodwill,relaties €       172,77        
          website   €         53,08        
          jubilea   €         29,95        
          materiaal hok loods €       157,57        
          films + avonden €       160,74        
              € 10.131,16   resultaat 2016   €   5.042,74
      __________   saldo per 31-12-2015 € 29.207,82       € 29.207,82
                       
  Totaal   € 39.338,98   Totaal   € 39.338,98        
                       

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs december 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 03 december 2019 19:41

Vrijwilligers avond 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 12 november 2019 21:48

HTR Nijs oktober 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:24

HTR Nijs augustus 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:20