Steun HTR

Om elk jaar weer te kunnen afreizen naar Roemenie zijn wij afhankelijk van u giften. 

Deze giften kunnen zowel materieel als in de vorm van giften zijn.

Voor beide zijn wij u natuurlijk hartstikke dankbaar. 

 

Ons banknummer is: NL87RABO 0132401258 op naam van HtrZwaagwesteinde

Belastingdienst 

Onze stichting heeft het ANBI-keurmerk.

Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor zijn al uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

 

 

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs juni 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 14 juli 2019 12:55

HTR Nijs februari 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 26 mei 2019 13:52

HTR Nijs april 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 26 mei 2019 13:30

HTR Nijs oktober 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 30 oktober 2018 20:02