Steun HTR

Om elk jaar weer te kunnen afreizen naar Roemenie zijn wij afhankelijk van u giften. 

Deze giften kunnen zowel materieel als in de vorm van giften zijn.

Voor beide zijn wij u natuurlijk hartstikke dankbaar. 

 

Ons banknummer is: NL87RABO 0132401258 op naam van HtrZwaagwesteinde

 

Belastingdienst 

 Onze stichting heeft het ANBI-keurmerk.

Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor zijn al uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

 

RSIN
Het rechtspersonen en samenwerkingsverbandennummer InformatieNummer hierna RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de stichting is toegekend of het fiscaalnummer van de Stichting is 8157.77.553

 

 Beloningsbeleid

Uitkeringen of vergoedingen aan bestuurders van de Stichting of andere personen worden niet gedaan. Gemaakte onkosten worden vergoed tegen overlegging van de nota. De chauffeurs welke zorgen voor het transport zijn vrijwilligers. Alleen de verblijfskosten en telefoonkosten tijdens de reis worden door ons vergoed.

 

Jaaroverzicht 2019

 

Het Bestuur is het afgelopen jaar zes keer bijéén geweest. De vergaderingen vinden om toerbuurt plaats bij één van de bestuursleden.

Belangrijk item was o.a. Hoe gaan we verder gezien het lastig werfen van vrijwilligers en het ouderworden van de huigie vrijwilligers.

Besloten is om samenwerking te gaan zoeken met de Stichting van Garijp. Er lopen met deze Stichting al contacten aangezien zij jaarlijks vaak een beroep op ons doen om voor hen enige goederen mee te nemen naar Roemenië. Ook zij wordtelen met dezelfde problematiek.

Het sorteren en verwerken van de aangeleverde goederen wordt wekelijks uitgevoerd door een 10 tal vrijwilligers. Aan de hand van ontvangen lijsten uit Roemenie worden door deze vrijwilligers doezen met kleding ingepakt.

De aanvoer is nog steeds erg groot.

In mei heeft er weer een transport van goederen naar Roemenié plaatsgevonden. Dit jaar was dat één grote vrachwagen vol kleding, schoolmeubulair, hulpgoedern voor ziekenhuis etc.

In september hebben we met een stand gestaan op de gehouden markt tijdens het dorpsfeest van De Westereen. Dit was een groot succes en heeft netto €1400,- opgebracht.

In de eerste week van november is de jaarlijkse koekactie gehouden. Ook is in november de jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond gehouden.

Verder zijn er een tweetal verenigingen een filmpresentatie gehouden door een tweetal bestuursleden.

 

Financiele Jaaroverzichten laatste drie jaar. Klik op het jaartal om het jaaroverzicht in te zien. 

2022

2021

2020 

2019

2018 

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs februari 2023

HTR Nijs februari 2023

Geschreven door Website4Weinig.nl op donderdag 22 juni 2023 10:55

Publicatie verslag reis Roemenië sept 2022

Geschreven door Wiebe Kamminga op zaterdag 05 november 2022 16:47

Reisverslag Roemenië september 22

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 03 november 2022 11:19

HTR Nijs juni 2022

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 17 oktober 2022 12:39