Steun HTR

Om elk jaar weer te kunnen afreizen naar Roemenie zijn wij afhankelijk van u giften. 

Deze giften kunnen zowel materieel als in de vorm van giften zijn.

Voor beide zijn wij u natuurlijk hartstikke dankbaar. 

 

Ons banknummer is: NL87RABO 0132401258 op naam van HtrZwaagwesteinde

 

Belastingdienst 

 Onze stichting heeft het ANBI-keurmerk.

Wij zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor zijn al uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

 

RSIN
Het rechtspersonen en samenwerkingsverbandennummer InformatieNummer hierna RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de stichting is toegekend of het fiscaalnummer van de Stichting is 8157.77.553

 

 Beloningsbeleid

Uitkeringen of vergoedingen aan bestuurders van de Stichting of andere personen worden niet gedaan. Gemaakte onkosten worden vergoed tegen overlegging van de nota. De chauffeurs welke zorgen voor het transport zijn vrijwilligers. Alleen de verblijfskosten en telefoonkosten tijdens de reis worden door ons vergoed.

 

Jaaroverzicht 2019

 

Het Bestuur is het afgelopen jaar zes keer bijéén geweest. De vergaderingen vinden om toerbuurt plaats bij één van de bestuursleden.

Belangrijk item was o.a. Hoe gaan we verder gezien het lastig werfen van vrijwilligers en het ouderworden van de huigie vrijwilligers.

Besloten is om samenwerking te gaan zoeken met de Stichting van Garijp. Er lopen met deze Stichting al contacten aangezien zij jaarlijks vaak een beroep op ons doen om voor hen enige goederen mee te nemen naar Roemenië. Ook zij wordtelen met dezelfde problematiek.

Het sorteren en verwerken van de aangeleverde goederen wordt wekelijks uitgevoerd door een 10 tal vrijwilligers. Aan de hand van ontvangen lijsten uit Roemenie worden door deze vrijwilligers doezen met kleding ingepakt.

De aanvoer is nog steeds erg groot.

In mei heeft er weer een transport van goederen naar Roemenié plaatsgevonden. Dit jaar was dat één grote vrachwagen vol kleding, schoolmeubulair, hulpgoedern voor ziekenhuis etc.

In september hebben we met een stand gestaan op de gehouden markt tijdens het dorpsfeest van De Westereen. Dit was een groot succes en heeft netto €1400,- opgebracht.

In de eerste week van november is de jaarlijkse koekactie gehouden. Ook is in november de jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond gehouden.

Verder zijn er een tweetal verenigingen een filmpresentatie gehouden door een tweetal bestuursleden.

 

Financiele Jaaroverzichten laatste drie jaar

test

 

 

         Financieel jaaroverzicht  H.T.R 2020              
                       
    INKOMSTEN       UITGAVEN     RESULTAAT    
                       
Saldo per 01-01-2020      € 30.675,48                 € 30.675,48 
gemeente      € 4.579,07                 
bijdrage HTG/Green Textile      € 2.634,50                 
giften      € 1.440,00                 
                       
koekjesactie 2020      € 543,50    koekjesactie 2020    € 280,78     € 262,72     
teruggave maut       € 203,47    reis Roemenie    € 4.463,79     € -4.260,32     
                       
                       
barchjes      € 17,86                 
          kosten bank    € 178,10         
rente doelrekening      € 4,63    website,    € 53,17         
          jubilea/rouw    € 42,50         
          materiaal loods loods  € 18,60         
                       
totaal inkomsten      € 9.423,03    totaal uitgaven    € 5.036,94    resultaat 2020    € 4.386,09 
      __________   saldo per 31-12-2019    € 35.061,57         € 35.061,57 
                       
  Totaal    € 40.098,51    Totaal    € 40.098,51         

 

Financieel jaaroverzicht H.T.R 2020

INKOMSTEN UITGAVEN RESULTAAT

Saldo per 01-01-2020 € 30.675,48 € 30.675,48
gemeente € 4.579,07
bijdrage HTG/Green Textile € 2.634,50
giften € 1.440,00

koekjesactie 2020 € 543,50 koekjesactie 2020 € 280,78 € 262,72
teruggave maut € 203,47 reis Roemenie € 4.463,79 € -4.260,32


barchjes € 17,86
kosten bank € 178,10
rente doelrekening € 4,63 website, € 53,17
jubilea/rouw € 42,50
materiaal loods loods € 18,60

totaal inkomsten € 9.423,03 totaal uitgaven € 5.036,94 resultaat 2020 € 4.386,09
__________ saldo per 31-12-2019 € 35.061,57 € 35.061,57

Totaal € 40.098,51 Totaal € 40.098,51


Financieel jaaroverzicht H.T.R 2019

INKOMSTEN UITGAVEN RESULTAAT

Saldo per 01-01-2019 € 23.650,15
gemeente € 3.049,31
bijdrage HTG/Green Textile € 4.204,20
giften € 1.696,00

koekjesactie 2019 € 601,50 koekjesactie 2018 € 293,70 € 307,80
teruggave maut + Garijp € 623,66 reis Roemenie € 3.712,46 € -3.088,80
braderie € 1.669,50 kosten € 170,00 € 1.499,50

barchjes € 14,91 goodwill,relaties € 302,30
bank € 134,50
rente doelrekening € 2,13 website, € 53,17
jubilea/rouw € 25,73
materiaal loods loods € 56,52
films € 87,50
€ 4.835,88 resultaat 2019
__________ saldo per 31-12-2019 € 30.675,48

Totaal € 35.511,36 Totaal € 35.511,36


Financieel jaaroverzicht H.T.R 2018

INKOMSTEN UITGAVEN RESULTAAT

Saldo per 01-01-2018 € 28.914,09 € 28.914,09
gemeente € 218,57 ****
bijdrage HTG/Green Textile € 3.473,80
giften € 1.363,50

koekjesactie 2018 € 639,50 koekjesactie 2018 € 274,65 € 364,85
teruggave maut + Garijp € 1.120,02 reis Roemenie € 10.282,60 € -9.162,58
25 jarig jubileum € 175,00 kosten € 1.124,41 € 949,41

barchjes € 31,45 goodwill,relaties € 325,24
bank € 100,32
rente doelrekening € 42,99 website, porto € 53,08
jubilea/rouw € 19,99
materiaal loods loods € 73,48
films € 75,00
€ 12.328,77 resultaat 2018 € -5.263,94
__________ saldo per 31-12-2018 € 23.650,15 € 23.650,15

Totaal € 35.978,92 Totaal € 35.978,92

Opmerkingen.
******De bijdrage van de gemeente voor opgehaalde textiel is nog niet vergoed: € 2.830,74
Dit verlaagt het tekort dit jaar tot ongeveer € 2.500,00
Er is dit jaar ook maut terug gekregen vanuit Oostenrijk
Rente doelrekening:
Het bedraagt de rente over 16-05-2016 t/m 31-12-2018. Deze rente is de vorige jaren niet meegenomen.

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs juni 2021

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 21 juni 2021 19:26

Publicatie veranderingen bij HTR april 2021

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 04 mei 2021 19:37

Vrijwilligersavond november 2020

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 06 oktober 2020 18:43

HTR Nijs mrt 2020

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 02 augustus 2020 17:42