Publicatie verslag reis Roemenië sept 2022

Publicatie verslag reis Roemenië sept 2022

Nadat we in april dit jaar een goederentransport hadden georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen, die worden opgevangen in Roemenië en Moldavië, hebben we in september ( 13 t/m 23) weer een transport uitgevoerd.

Het transport bestond nu uit schoolmeubilair, hulpgoederen voor vluchtelingen uit Oekraïne en goederen voor de plattelandsbevolking in noordoost Roemenië, vlakbij de grens van de republiek Moldavië.
Naast het brengen van deze noodzakelijke hulpgoederen wilden we deze reis ons ook oriënteren op de mogelijkheden voor hulp bij onderwijs aan kinderen die de capaciteiten hebben voor een vervolgstudie, maar wie het zelf en ook de plaatselijke overheid ontbreekt aan financiële middelen. Daarom gingen naast de chauffeurs ook een viertal bestuursleden en een tolk mee om ons zo goed mogelijk te oriënteren.
Zeer verrast waren we door de actie van de jeugdclubs uit Oudega, die door acties een totaalbedrag van € 3.000,00 bijéén hadden gebracht om de meest noodzakelijke goederen te kunnen kopen voor Oekraïense vluchtelingen.
Van diverse personen en bedrijven zijn giften ontvangen, waarvan ter plaatse in Roemenië de meest noodzakelijke hulpgoederen zijn gekocht.

Op één van onze eindbestemmingen, het plaatsje Osesti waren het schoolmeubilair en de kleding zeer welkom, evenals ook de goederen voor de vluchtelingen die naar de opvanglocatie in Lasi zijn gebracht.

Hier konden we met eigen ogen zien hoe deze locatie is georganiseerd door UNHCR ,de vluchtelingenorganisatie van de VN.

Ze zorgen o.a. voor: noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg.

We zijn onder de indruk hoe alles is geregeld.

Het is een tijdelijke opvang, na enige tijd worden de vluchtelingen over diverse locaties in Roemenië verspreid..

Op deze reis hebben we verschillende gezinnen in diverse dorpjes, soms in erbarmelijke woonomstandigheden, en een school in Schitu Stavnic kunnen bezoeken om zo een indruk te krijgen waar onze hulp, ook op het gebied van onderwijs, het hardst nodig is.

 

We hebben een goed gevoel bij onze reis. In Roemenië zijn veel verbeteringen sinds de revolutie eind 1989. Helaas is er nog heel veel bittere armoede, met name in het noordoostelijke deel van Roemenië : Roemeens Moldavië een van de armste streken van Europa. Hulp is hier een bittere noodzaak.
Wij als Bestuur van beide stichtingen willen ons blijven inzetten de bittere armoede te verlichten, de leefomstandigheden beter te maken en kinderen de kans geven om vervolgonderwijs te kunnen volgen.

Dit kunnen wij niet alleen. U kunt ons steunen door donateur van onze Stichtingen te worden.

U kunt zich aanmelden bij één van onderstaande adressen, met het bedrag dat u (jaarlijks) wilt schenken. Uw schenking is aftrekbaar voor de belasting (ANBI stichtingen).

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   St. Hulpgoederen Garijp                                           NL81RABO0362719330

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.         St. Hulp Transport Roemenië De Westereen          NL87RABO0132491258

Een verslag van de gehele reis kunt u vinden op onze websites: http://www.htrzwaagwesteinde.nl of https://www.roemeniestichting.nl

Reisverslag Roemenië september 22

Verslag reis Roemenië sept 2022

Het transport bestond uit schoolmeubilair, hulpgoederen voor vluchtelingen uit Ukraine en goederen voor de plattelandsbevolking in noordoost Roemenië, vlakbij de grens van de republiek Moldavië.
Tevens willen we ons oriënteren wat de mogelijkheden zijn voor hulp bij onderwijs aan kinderen die de capaciteiten hebben voor een vervolgstudie, maar wie het ontbreekt aan financiële middelen of thuis geen ruimte of elektriciteit hebben.

Deelnemers:

Wiebe Kamminga, Renger Visser, Ineke de Jong, Sieds Wobbes, Liliana Heikamp (tolk)
Tjeerd Heikamp (chauffeur), Riepke Herder (chauffeur)

Van de jeugdclubs uit Oudega hebben we een totaalbedrag van € 3.000,00 ontvangen voor het kopen van noodzakelijke goederen.
Van diverse personen en bedrijven zijn giften ontvangen, waarvan ter plaatse in Roemenië goederen zijn gekocht.

Maandag 12 sept is in Wolvega de vrachtauto geladen. We zijn begonnen om 8.00 uur.
12 vrijwilligers hadden zich beschikbaar gesteld deze klus te klaren.

Dinsdag 13 sept zijn Tjeerd en Riepke vroeg vertrokken.

Donderdag 15 september zijn de overige deelnemers per vliegtuig vertrokken vanaf Eindhoven naar Cluj Napoca.

Donderdag 15 sept arriveren Tjeerd en Riepke bij Costy in Gilau.
Samen met de reizigers per vliegtuig is dit het eerste overnachtingsadres in Roemenië.
Bij de grens in Roemenië kregen de chauffeurs oponthoud omdat een schoonheidsverklaring van de vervoerde goederen ontbrak. Via bemiddeling van pastor Paul Marica is de vrachtauto door de douane verzegeld, met de afspraak dat bij het lossen op maandag 19 sept in Osesti de goederen door de douane geïnspecteerd worden.

Vrijdag 16 september
Diverse adressen in Gilau worden bezocht.
De bewoners worden geholpen door Costy, die een stichting heeft voor ondersteuning van probleemgevallen.
Op het eerste adres waren de woonomstandigheden verschrikkelijk om aan te zien. Twee gezinnen moesten de woning delen, bij beide delen diende een gordijn als voordeur. Het dak lekte, her en der stonden emmers voor opvang van regenwater.
Onmenselijk was hoe een gehandicapt kind op bed lag te schreeuwen. Voor beide gezinnen een uitzichtloze situatie.
Omdat er geen geld was voor het betalen van de afvalstofheffing, wordt het vuilnis niet opgehaald, waardoor op het erf, gelegen aan de openbare weg, een vuilnisbelt is ontstaan.

Gevraagd wordt om hulp voor het repareren van het dak

Het tweede adres was een etagewoning. Een gezin met vier kinderen, moeder met een verstandelijke beperking. De vader was dagloner en niet aanwezig.
Eén kind had een lichamelijke beperking en lag bewegingsloos op de grond, kon niet zelfstandig opstaan. De oudste dochter moest naar speciaal onderwijs , maar is bij de gemeente te weinig in beeld. Hier zou de stichting van Costy met hulp van ons meer bij betrokken kunnen zijn.
Bij alle bezochte gezinnen ontbrak het aan financiële middelen voor het volgen van (speciaal) onderwijs, met als gevolg geen toekomst.
Het derde adres was een woning, eigendom van een Nederlander, beschikbaar gesteld voor huisvesting van 12 vluchtelingen uit Ukraine. Aan 5 kinderen hebben we een rugtas met schoolbenodigdheden verstrekt. De volwassenen hadden of zochten werk.
Allen verklaarden terug te willen naar Ukraine.

Zaterdag 17 september
Riepke en Tjeerd vertrekken om 9 uur met de vrachtauto naar de eindbestemming Iasi, de overige deelnemers vertrekken een half uur later.

Zondag 18 september
Bij een groothandel kopen we hulpgoederen voor vluchtelingen Ukraine.
Pastor Paul Marica krijgt voor +/- € 750,00 voornamelijk zonnebloemolie, bloem, suiker en zout. Dit is bestemd voor ondergebrachte vluchtelingen in de republiek Moldavië.
Vertegenwoordigers van de gemeente Voinesti krijgen voor eenzelfde bedrag aan hulpgoederen, die naar de opvanglocatie in Iasi gaan.
We brengen een bezoek aan de opvanglocatie voor vluchtelingen uit Ukraine. Deze locatie is georganiseerd door UNHCR ,de vluchtelingenorganisatie van de VN.
UNHCR is ter plaatse en schaalt capaciteit en noodhulp op in Oekraïne en de buurlanden. Ze zijn continu bezig om hulp te verlenen aan de meest kwetsbare mensen.
Ze zorgen o.a. voor: noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg.
We krijgen een rondleiding op de locatie. We zijn onder de indruk hoe alles is geregeld.
Het is een tijdelijke opvang, na enige tijd worden de vluchtelingen over diverse locaties in Roemenië verspreid.

Hierna zijn we naar het multifumktioneel centrum en school in Schitu Stavnic gegaan, waar om een uur of vijf een gesprek was gepland met o.a. Burgemeester Dobreanu en andere vertegenwoordigers van de Gemeente en de school.

We werden hartelijk ontvangen en kregen allemaal een bod bloemen uitgereikt.

Uit het gesprek kwam naar voren dat de gemeente voor kinderen die hiervoor in aanmerking kwamen wel reiskosten vergoede, maar geen studie- en verblijfskosten. Hierdoor is verder studeren eigenlijk niet mogelijk. Bij de Gemeente was er grote behoefte voor de aanschaf van een tractor omdat het voor hen onmogelijk was deze via reguliere weg te verkrijgen.

Maandag 19 september
We vertrekken vroeg naar het plaatsje Osesti, waar we wachten op de douaneambtenaren voor inspectie van de inhoud van de vrachtwagen. We krijgen toestemming om te lossen en leveren schoolmeubilair af voor een school die gerenoveerd wordt.

Dinsdag 20 september
Riepke en Tjeerd vertrekken om 8.00 uur voor de terugreis naar Nederland.
De overige deelnemers brengen ’s morgens een bezoek aan de school in Schitu Stavnic. Het valt op hoe goed de school is onderhouden en hoe goed verzorgd de kinderen er uit zien.
We maken een rondleiding door het dorp. Het resultaat van 25 jaar onderwijs blijkt o.a. uit de huisvestingsomstandigheden. Door goed onderwijs hebben de kinderen meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook door toedoen van Burgemeester Dobreanu heeft het dorp t.o.v. ruim 25 jaar geleden een metamorfose ondergaan. Hier bespreken we de mogelijkheid om 4 leerlingen die geen goede thuissituatie hebben, te plaatsen op een internaat in de grote stad. Een en ander is al besproken met de ouders. Ook wordt er een kostenplaatje gemaakt.

‘s Middags bezoeken we samen met pastor Paul Marica diverse dorpen in de buurt van Negresti. Opvallend is hoe groot de verschillen zijn t.o.v. Schitu Stavnic.
In een gezin met 9 kinderen is de moeder overleden aan kanker. Het jongste kind is ongeveer 1,5 jaar oud. De leefomstandigheden zijn erbarmelijk. De oudste zoon wil graag een studie volgen in techniek en landbouwmachines. In dit deel van Roemenië is landbouw de grootste bron van inkomen. Om geld te kunnen verdienen wil hij graag het trekker rijbewijs halen. Helaas ontbreekt het dit gezin aan financiële middelen voor een studie in het vervolgonderwijs.

In dezelfde “reed” verderop een gezin waar men vorig jaar elektriciteit en waterleiding gekregen heeft. De 15-jarige dochter wil graag een verpleegopleiding volgen . Maar ook dit gezin ontbreekt het aan alles.

Een ander gezin met een alleenstaande moeder, wil de oudste dochter graag de studie volgen voor huisarts. Ook hier ontbreekt het helaas aan ruimte en financiële middelen.

Voor al deze gevallen onderzoeken we wat er mogelijk is.

Woensdag 21 september

Wij vertrekken om 9.00 uur uit Jasi en arriveren na een mooie reis weer bij Costy in Gilau.

Hier worden we zeer gastvrij ontvangen. ’s Avonds hebben we daar een uitgebreide maaltijd en de volgende ochtend nog een ontbijt.

Donderdag 22 september
Om 9.00 uur beginnen we aan onze reis huiswaarts.
We hebben een goed gevoel bij onze reis. In Roemenië zijn veel verbeteringen sinds de revolutie eind 1989. Helaas is er nog heel veel bittere armoede, met name in het noordoostelijke deel van Roemenië. Hulp is een bittere noodzaak.
Helaas wordt in dit deel van Roemenië lang niet elke gemeente bestuurd door een burgemeester die zich inzet voor de plaatselijke bevolking.
Wij als bestuursleden van beide stichtingen willen onze hulp bieden om de bittere armoede te verlichten en de leefomstandigheden beter te maken.

HTR Nijs juni 2022

HTR Nijs

Samen met de Stichting Hulpgoederen Garyp/Earnewâld hebben we besloten, net als vorig jaar, weer in september een hulptransport naar Roemenië uit te voeren.

De hulpgoederen voor Roemenië bestaan voor een groot deel uit schoolmeubilair. Hiermee verwachten we weer een school en wellicht enige lokalen van andere scholen op nieuw te kunnen inrichten.

Naast hulp goederen voor Roemenië zullen ook hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen worden meegenomen. Door donaties is ook weer mogelijk om op locatieniveau noodzakelijke hulpgoederen     (Hygiëne producten, medische hulpgoederen en lang houdbare producten) ter plekke in te kopen.

De planning is om op maandag 12 september de vrachtwagen bij de opslag van Kapenga in Wolvega te laden en op dinsdag 13 september naar Roemenië te vertrekken. Ook zullen in elk geval enige   bestuursleden en eventuele gasten meegaan om daar te kijken welke projecten ( met name vervolgstudie kinderen in voorgezet onderwijs) zich mogelijk lenen voor financiële ondersteuning.

We verwachten op vrijdag 23 september weer terug te zijn.

HTR commissie.

Geslaagde actie hulp aan Oekraïense vluchtelingen

A gift from heaven

(Actie: Hulp aan Oekraïense vluchtelingen doorslaand succes)

Op 12 april, ’s morgens om 6.00 uur,  vertrekken Tjeerd Heikamp van Stichting Hulp Transport Roemenië en Rypke Herder van stichting Hulpgoederen Garyp/Earnewâld naar Lasi in Roemenië, 30 km van de grens met Moldavië. Ze nemen een truck van 13 meter met zich mee, tot de nok toe vol geladen met hulpgoederen voor gevluchte Oekraïners.

IMG-20220409-WA0002

Dit is de mooie opbrengst van de gezamenlijke actie van beide stichtingen, gehouden op 7 en 8 april in De Westereen en Garyp .

Deze inzamelingsactie is in overleg met de burgemeester Dobreanu van de gemeente Voinesti en dominee Paul Marica van de baptistengemeente in Negresti gehouden, daar waar beide stichtingen al vele jaren werkzaam zijn. Een gebied waar de armoe heel groot is. En juist daar komen nu deze vluchtelingen die het aan alles ontbreekt.

Na een voorspoedige reis van 3 dagen komen ze aan in Lasi. Ze zijn onder indruk van de manier waarop de regio de hulp georganiseerd heeft.

Heel gestructureerd wordt de truck gelost. Bedden, matrassen worden apart gezet en verdeeld. Medische hulpmiddelen worden bekeken en zo nodig overgeladen voor vervoer rechtstreeks naar Ukraine. Wat over blijft gaat naar de opvangplaatsen in de regio.

Zeer welkom zijn ook de hulpmiddelen die in Garyp gekocht zijn van de opbrengst van de snertaktie van de plaatselijke kerk ter waarde van € 1300,00. Verder was het, door de binnengekomen giften, financieel nog mogelijk om voor € 3500,- nog de zeer noodzakelijke hygiëne middelen, medische hulpgoederen en lang houdbare producten daar in te kopen en deze ter plekke aan de hulpverleners te overhandigen

IMG-20220416-WA0021

Terwijl ze daarmee bezig zijn treffen ze in de grote supermarkt dominee Paul Marica aan. Heel verbaasd hen daar op dit tijdstip te ontmoeten kan hij alleen maar heel geëmotioneerd uitroepen                                “ A GIFT FROM HEAVEN”.                                  

Hij helpt mee de karren vol te laden met goederen die ook voor zijn eigen opvanglokatie bestemd zijn.

IMG-20220430-WA0003  

        

Het geeft een goed gevoel met eigen ogen te zien hoe de hulp op de juiste plaats komt.

Na een voorspoedige terugreis zijn ze na een dikke week weer thuis.

We zien terug op een geslaagde actie om iets te kunnen betekenen voor onze medemens in nood. Dat konden we alleen dankzij de sponsors, medewerkers en alle gulle gevers..

Vrijwilligersavond 12 maart 2022

 

Uitnodiging vrijwilligersavond met een bijzonder tintje

Datum: 12 maart 2022

Locatie: De Ferbinningstsjerke

Toerstrjitte 1 De Westereen

Aanvang: 19.45 uur

Gelukkig zijn de corona maatregelen van de baan, waardoor we nu, zoals beloofd, alsnog onze uitgestelde vrijwilligers avond kunnen houden.

Wat was ook alweer de reden voor deze bijzondere avond:

De keuze van het Bestuur voor een andere aanpak. Aanleiding hiervoor was het niet meer beschikbaar zijn van de loods (’t hok) wegens nieuwbouw.

Dit betekent voor veel vrijwilligers dat hun werk is komen te vervallen en zij zich niet meer op deze wijze kunnen inzetten voor hulp aan Roemenië.

Door de corona perikelen hebben we geen afscheid kunnen nemen van deze vrijwilligers en ook niet van een paar bestuursleden die graag willen stoppen.

Vandaar deze avond met een bijzonder tintje.

Graag willen we weten of we op u kunnen rekenen. Wilt u dit dan voor 7 maart doorgeven aan het secretariaat:

Willy Wijbenga, Tolwei 2, 9271HM De Westereen, tel: 0511-442270

U kunt de gegevens ook mailen. Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij reken op jullie komst!    

Het Bestuur HTR    

Hulpactie Oekraine

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen !

De Stichtingen Hulpgoederen Garyp/Earnewâld en Hulp Transporten Roemenië De Westereen zijn een inzamelingsactie gestart voor opvang in Roemenië t.b.v. vluchtelingen uit Oekraïne .

 

Het gebied waar onze stichtingen werkzaam zijn is ongeveer 25 km gelegen van de grens met de republiek Moldavië, het armste land van Europa, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. En dat doen wij in samenwerking met burgemeester Dobreanu van de gemeente Voinesti en dominee Paul Marica van de baptistengemeente in Negresti, beide plaatsen in noordoost Roemenië.
Het door de stichting hulpgoederen Roemenië Garyp/Earnewâld gerealiseerde Multi Functioneel Centrum in Schitu Stavnic, gemeente Voinesti, wordt deels niet gebruikt en in overleg is besloten deze locatie te gebruiken voor opvang van vluchtelingen.

Ons doel is het inzamelen van bedden, matrassen, kussens, dekens, slaapzakken en overige noodzakelijke medische en hygiëne hulpmiddelen ( medicijnen, pampers, damesverband, toiletartikelen, etc.)
Medio april zullen we de goederen transporteren naar noordoost Roemenië.


De gevraagde goederen kunnen ingeleverd worden op donderdag 7 april en                     vrijdag 8 april a.s., tussen 9.00 en 19.00 uur
Garyp                  : bij Piet en Ineke de Jong, Inialoane 61 en
De Westereen    : Winkelcentrum nr. 51, voorheen Primera.


Een financiële bijdrage is ook mogelijk! Van de opbrengst wordt ter plaatse in Roemenië voedsel gekocht voor de Oekraïense vluchtelingen.
Uw financiële bijdrage kunt u storten op één van onderstaande bankrekeningnummers:
NL87 RABO 0132 4012 58 t.n.v. Stichting HTR De Westereen
NL81 RABO 0362 7193 30 t.n.v. Stichting Hulpgoederen Roemenië Garijp/Earnewâld
Beide stichtingen hebben de ANBI status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Voor vragen: W. Kamminga: tel: 0624168129
                       S. Wobbes     : tel: 0621623401

Wij rekenen op uw hulp zodat deze actie een succes wordt om het leed van de vluchtelingen te verzachten.               Heel hartelijk dank!

 

Niet doorgaan vrijwilligersavond

Geachte vrijwilligers,

Door de aangescherpte coronamaatregelen hebben we als Bestuur besloten de vrijwilligersavond van zaterdag 20 november niet door te laten gaan.

Zodra een versoepeling van de maatregelen het mogelijk maakt, zal deze avond alsnog worden gehouden. Aangezien december een drukke maand is, zal deze avond in elk geval niet meer dit jaar plaatsvinden.

We zijn met z’n allen verantwoordelijk om de Corona de kop in te drukken en verwachten dat u ook achter dit besluit kunt staan.

Laten we het maar positief bezien: Wat in ’t vat zit verzuurt niet.

Het Bestuur HTR

Vrijwilligersavond 20 november 2021

 

Uitnodiging vrijwilligersavond met een bijzonder tintje

Datum: 20 november 2021

Locatie: De Ferbinningstsjerke

Toerstrjitte 1 De Westereen

Aanvang: 19.45 uur

Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft het Bestuur gekozen voor een andere aanpak. Aanleiding hiervoor was het niet meer beschikbaar zijn van de loods (’t hok) wegens nieuwbouw.

Dit betekent voor veel vrijwilligers dat hun werk is komen te vervallen en zij zich niet meer op deze wijze kunnen inzetten voor hulp aan Roemenië.

Door de corona perikelen hebben we geen afscheid kunnen nemen van deze vrijwilligers en ook niet van een paar bestuursleden die graag willen stoppen.

Vandaar deze avond met een bijzonder tintje.

Graag willen we weten of we op u kunnen rekenen. Wilt u dit dan voor 8 november doorgeven aan het secretariaat:

Willy Wijbenga, Tolwei 2, 9271HM De Westereen

U kunt de gegevens ook mailen.

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij reken op jullie komst!    

Het Bestuur HTR    

HTR Nijs september 2021

HTR nijs

In september gingen we voor de tweede keer naar Roemenië dit jaar .Er stonden nog veel goederen in de opslag bij Kapenga in Wolvega, o.a. Bedden , rollators en kinderkleding. Samen met Garyp werden de goederen afgeleverd bij Kosti , Pastor Paul en bij de medische post gebouwd met behulp van Garyp. Inmiddels hebben we bericht gehad dat alle goederen zijn afgeleverd bij diverse tehuizen .Tjeerd Heikamp kon ter plekke een bed in elkaar zetten voor een meervoudig gehandicapte vrouw. Dit bed hadden we gekregen van een mevrouw uit Kollum en was speciaal geschikt voor dit doel. In Wolvega staat nog wel een halve vrachtauto vol goederen opgeslagen. Mocht u nog iets willen aanbieden zoals rollators, speciale bedden of iets dergelijks dan kunt u contact opnemen met Tjeerd Heikamp (tel. 0511-474054) Gewone goede gedragen kleding kunt u nog altijd inleveren in de grote containers achter bij Wiebe Visser. Veel mensen weten de containers te vinden, de goederen kunnen zowel aan de voor- als de achterkant in de container worden gegooid (niet ernaast) Als de nieuwe zaak van Wiebe klaar is zal de HTR ervoor zorgen dat de omgeving rondom de containers wordt aangepakt.

Vrijwilligers avond

We zijn van plan om 20 november nog een avond te organiseren voor alle vrijwilligers, zet deze avond alvast in de agenda. Op deze avond wordt dan de film gedraaid en kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee ,een hapje en een drankje.

HTR commissie.

HTR Nijs juni 2021

HTR Nijs

Het hok

Vorige keer schreef ik dat ik in het hok stond en dat wij alleen nog het oud papier moesten afvoeren. Vrijdag 21 mei was het zo ver en terwijl wij daar kwamen was er ook al een bedrijf bezig met de voorbereiding om het asbest af te voeren .Een week later lag het hok plat en kon alles in de container geladen worden. Ook dat heb ik met eigen ogen kunnen aanschouwen en het voelt toch wel raar . Nu zijn de fundamenten uitgegraven en kan er met de wederopbouw worden begonnen. We wensen Pieter maar vooral ook Wiebe veel succes toe met zijn nieuwe bedrijf.

De reis .

Op 10 mei vertrokken Tjeerd Heikamp en Rypke Herder ’s morgens om 6 uur richting Roemenië en na een voorspoedige reis kwamen ze na 4 dagen op de eindbestemming aan. De goederen konden in de dorpen worden afgeleverd en bij een klooster werden schoolmeubelen worden gebracht .Hier wonen leerlingen intern en van zowel van de directeur als van een leerling kreeg ik een bedank brief. Ze hadden het gebouw zelf opgeknapt en de meubelen maakten het tot een thuis en een omgeving waar ze veilig kunnen opgroeien. Tjeerd en Rypke kwamen in goede gezondheid een dag eerder dan normaal weer veilig thuis.

Hoe verder.

Inmiddels zijn er grote containers op het veldje achter het oude hok geplaatst en de mensen weten deze al goed te vinden.

Publicatie veranderingen bij HTR april 2021

 

Grote veranderingen bij de Stichting Hulp Transport Roemenië ( HTR )

Na ruim 26 jaar gebruik te hebben mogen maken van de opslag-, sorteer-, en inpakruimte van de familie Visser aan de Verlengde Stationsstraat 48, komt hier eind mei een eind aan.

Wat staat er namelijk te gebeuren. De winkelruimte is te klein geworden en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Hierdoor moet er worden uitgebreid en komt o.a. op de plek van de huidige loods, die HTR tot nu toe gratis mocht gebruiken, een nieuwe loods te staan.

De familie Visser, die vanaf het begin bij de stichting betrokken is geweest, heeft dit besluit met pijn in het hart, maar in goed overleg met de Stichting moeten nemen.

Hierdoor komt het Bestuur voor een moeilijke keuze te staan.

Wat doen we :

  1. Stoppen we er mee, want het is mooi geweest. Vrijwilligers zijn bijna niet te vinden en de leeftijd van de huidige vrijwilligers begint ook een belangrijke rol spelen ( Het Bestuur bestaat momenteel uit allemaal 70 plussers , als ook een deel van de vrijwilligers die het sorteren en inpakken van de goederen voor hun rekening nemen.

Tegelijk zien we dat in Roemeens Moldavië, de omgeving waar wij hulp bieden, deze hulp nog steeds onontbeerlijk is.

  1. Kiezen we er voor om op zoek te gaan naar een andere benodigde opslagruimte van ruim 100 m² tegen zo min mogelijk kosten om de financiering van het transport te kunnen blijven bekostigen en zo het werk nog voort te kunnen zetten. Deze ruimte moet dan wel een aantal jaren beschikbaar zijn en er moeten voldoende vrijwilligers te vinden zijn die het werk willen overnemen.

Deze ruimte hebben we nog niet kunnen vinden.

  1. Kiezen we voor een andere aanpak in de vorm van hulp door bijvoorbeeld het financieel sponseren van projecten in de gebieden waar we tot nu toe werkzaam zijn.

Het Bestuur heeft voor c gekozen. “een andere aanpak” (voorlopig).

Wat betekent dit voor al die mensen van De Westereen en omgeving die onze stichting zo’n warm hart toe dragen.

  1. Het inzamelen van goederen blijft. Deze goederen kunt u niet meer kwijt in de containers bij de loods, maar in de nieuwe containers, voorzien van het logo HTR, die achter de loods worden geplaatst, vlak bij de parkeerplaats voor Therapie- en trainingscentrum de Vesteynde.
  2. Het sorteren en inpakken van goederen komt te vervallen. De goederen worden niet meer verpakt in de bekende dozen, maar rechtstreeks geleverd aan SAM, onderdeel van CORDAID ( voorheen: Stichting Mensen in Nood).

HTR krijgt hiervoor een financiële vergoeding, waarmee ze projecten gaat sponseren.

  1. Met spijt in ons hart komt hier mee het breien(mutsen, sjaals, handschoenen, truien ) voor HTR te vervallen, aangezien dit niet meer past in de nieuwe werkwijze van verzamelen van goederen.

Onze dank gaat uit naar al die vrijwilligsters die zich vaak vele jaren hebben ingezet om op deze wijze een bijdrage te leveren.

  1. Het kunnen aanleveren van een partij goederen (kleding, schoenen, ziekenhuisbedden, matrassen, schoolmeubilair etc.) blijft mogelijk. Het Bestuur onderzoekt nog op welke wijze deze goederen op de juiste plek in Roemenië kunnen worden aangeleverd.
  2. Voor allen ( Kerken, bedrijven en particulieren) die HTR financieel steunen verandert er niets. Wij hopen dat u dit ook blijft doen.
  3. Als de Corona maatregelen het toelaten zal er dit najaar weer een vrijwilligers avond worden georganiseerd om diegene die hierdoor niet meer betrokken raken bij het werk van HTR te bedanken voor hun (jarenlange) inzet.

De veranderingen gaan in op 1 mei 2021.

Inwoners van De Westereen en omgeving.

Met dit besluit verwachten we dat u uw goederen blijft aanleveren en dat we, mede met uw steun, ons nog een tijd kunnen blijven inzetten voor onze medemensen in Roemenië.

Via publicaties blijven we u op de hoogte houden van ons werk.

Mocht het een en ander vragen bij u oproepen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met:

secretaris: Willy Wijbega,    Tolweg 2,      9271HM De Westereen tel: 0511-442270

voorzitter: Wiebe Kamminga, Diepswal 11, 9271VJ De Westereen tel: 0511-444070

Vrijwilligersavond november 2020

Mededeling van het Bestuur.

Het bestuur heeft besloten om de Vrijwilligersavond die elk jaar in november wordt gehouden, dit jaar niet door te laten gaan wegens de Corona.

HTR Nijs mrt 2020

HTR NIJS

Laatste nieuws over de ontwikkelingen bij de HTR.We liggen nog steeds goed op schema en we hopen dat dit zo blijft.Het plan is om 18 mei te vertrekken naar Roemenië met een vrachtauto.Dit jaar gaan Tjeerd Heikamp en Riepke Herder ( van Garyp) mee als chauffeur.Ik schrijf dit met een slag om de arm.Hoewel je ieder jaar plannen maakt en je nooit weet of alles komt zoals je had gepland,is de onzekerheid dit jaar wel erg groot !Meerdere landen hebben vanwege het CORONA-virus de grenzen al gesloten,dus we weten niet wat er nog te gebeuren staat.Bovendien werken we bij de HTR met vrijwilligers die 70 jaar of ouder zijn .Kunnen/mogen we nog blijven doorwerken.En natuurlijke de belangrijkste vraag : blijven we gezond ?

Nog een noodoproep: nu de winter weer voorbij is kunnen jullie misschien eens kijken welke wanten, mutsen of sjaals heb ik niet meer nodig of zijn te klein.Hieraan is namelijk nog altijd veel behoefte.

HTR Nijs juni 2020

HTR nijs juni 2020

De reis

Helaas kon in mei de reis naar Roemenië niet doorgaan, i.v.m. het corona virus. Nu lijkt alles weer gunstiger en we hebben besloten om in juli te vertrekken. De auto wordt 2 en 3 juli geladen en we vertrekken dan op 6 juli. We hopen dat de mannen dan in goede gezondheid weer terug komen. Dit kan natuurlijk alleen als zich geen onvoorziene dingen voordoen.

Het hok.

In het hok werken we nog steeds in kleine groepjes (3 personen) en sommigen hebben er voor gekozen om alleen te werken. Dit is natuurlijk niet gezellig maar zo kon het werk toch doorgaan .Voor dit jaar zijn er voor 450 gezinnen ingepakt. Verder hebben we nog goederen voor een crèche ,een ziekenhuis enz. Deze week hebben we nog van een school uit de buurt van Ede 85 sets schoolmeubilair gekregen .Deze zijn keurig door de school bij ons bezorgd ,waarvoor we natuurlijk erg dankbaar zijn .

HTR Nijs december 2019

HTR nijs

De foarige kear gie it oer de merke dy’t sa goed slagge wie, ien ding moast doe noch barre ,it útlotsjen fan de slachters- en de bakkersbonnen. Dat is ûnderwilens ek bard en wy hoopje dat de winners der lekker fan iten ha.

In tal wiken lyn ha 2 bestjoersleden ús film oer Roemenië sjen litten by de froulju fan de PKN tsjerke,dy wiene och sa ûnder de yndruk .Sy hâlden in kollekte (binne wy och sa wiis mei),mar doe’t sy seachen hoe drok at it is yn it hok ha har ek spontaan in nusje frijwilligers opjûn. Geweldich froulju!!! Ek út Garyp ha har in pear froulju opjûn.Dit doarp is ek al jierren yn’t spier foar Roemenië,sy ha ûnder oare in medyske post oprjochte.Foarhinne brochten sy der ek wol klean hinne,mar no net mear.Wy ha wolris wat medyske apparatuer foar harren meinaam en no ha wy ôfpraat wat mear gear te wurkjen.

Underwilens ha wy wer ús frijwilligersjûn hâlden,it wie in hiele noflike jûn :wy seagen de film fan de reis fan dit jier,en ûnder it genot fan in hapke en in drankje koene wy efkes byprate yn de Ferbiningstsjerke.(Koster noch tige tank)

Yn it hok wurkje se stoef troch.Der moatte sa’n 540 doazzen ynpakt wurde en der binne goed 200 klear.Sa gau mooglik wurdt wat klear is ôffierd nei Bûtenpost.

Wy winskje elkenien in goede Kryst in sûn en warber nij jier !!

Vrijwilligers avond 2019

Beste vrijwilligers,

De vrijwilligersavond wordt gehouden op zaterdagavond 23 november 2019 in één van de lokalen van de PKN kerk aan de Toremstrjitte.

Aanvang is 19.45 uur

U bent van harte uitgenodigd.

 

Bestuur HTR

HTR Nijs oktober 2019

HTR Nijs

De merke.

Dit jier hiene wy wer in doarpsfeest en sa as gewoanwei stiene wy op saterdei op de merke mei in ferlotting.No in grutte ferlotting mei ik wol sizze,mear as 500 prizen dit jier en wat in tarieding (voorbereiding). Hoe komme wy oan sa folle guod ?Al fier fan te foarren krije wy prizen fan partikulieren .Jo witte miskien wol hoe’t it giet yn ús lân der’t de measte minsken keapje wat sy wolle .Jo krije dan op de jierdei in kadootsje dat net yn jo ynterieur past,bygelyks de kleur net.Of jo krije 5 kear dûssjippe.Der wurde dan moaie pakketsjes fan makke.Fierders wurde wy ek stipe troch de middenstân.Dan moatte de lotten yn de slûfkes (enveloppen). Op de dei sels wiene de earsten al om 9 oere op de merke om de kream op te bouwen.Dat is wol efkes oanpoatsjen mar gelokkich hie Sjoukje de doazen nummere en wy hiene al gau in manier fûn om alles sa kreas mooglik út te stallen.Om 12 oere begûn de merke mar al ridlike gau hiene wy al klanten.Sa no en dan hiene wy efkes lins (rêst) om wat te iten ,dit moast om bar want it hâlde by ús kream oan as storein (er waren steeds klanten).En at de bern gjin priis hiene mochten sy fansels wat útsykje as treastpriis.Om 6 oere hiene wy noch 3 prizen oer.Doe moast fansels alles wer opromme wurde en koene wy jild telle.No ik kin wol sizze wy hiene in goudene dei :prachtich moai waar, it koe net better,in goede fersoarging troch de frijwillegers dy’t mei kofje en broadsjes del kamen,en net te ferjitten jim as keapers.Want sûnder jimme wiene fansels mei de hiele brot sitten bleaun.

DE OPBRINGST WIE SA’N 1500 euro. Eltsenien tige tank !!!!

HTR Nijs augustus 2019

HTR nijs

De simmer is wer hast foarby ,in tiid fan fakânsje en ûntspanning.Foar de iene wie dat lang foar de oare koart,foar de iene tichteby foar de oare tûzenden kilometers fuort.En dy’t dan wer thús wie gie mar wer nei ’t hok, at der teminsten te wêzen wie(wat hat it gleonhyt west),want yn it hok is altiten wol wurk.En dan binne wy fansels al wer dwaande mei de tariedingen foar de merke tidens it doarpfeest.Ik wit dat foaral Sjoukje Hoekstra al yn’t spier is om alles sa goed mooglik ferrinne te litten.Fansels is der sa as altiten in ferlotting foar lyts en grut of kinne jo in rollade winne!!

Miskien ek noch in spesjale ferrassing ? WY REKKENJE OP JIMME !!

                                                                                             HTR kommisje.

Vrijwilligers avond

De vrijwilligersavond wordt gehouden op 11 november 's avonds om 19.45 uur in Rontonde.

Allen die het afgelopen jaar een bijdrage aan HTR hebben geleverd op welke wijze dan ook en allen die HTR een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

Het Bestuur.

Uit het archief: Ut it hok 2013

roemenie 2013 018It transport stiet klear minsken. Wy kenne wer sa’n 600 húshâldings bliid meitsje. Fierders stiet der in grutte foarrie klear mei allegearre klean foar de tsjerken yn Iasi en Negresti. Pastor Paul en Niçu soargje derfoar dat dizze haadsaaklik winterklean teplak komme by dakleazen, omswalkers, ferslaafden ensf.
Lees meer: Uit het archief: Ut it hok 2013

Like ons op Facebook

Populair nieuws

Publicatie verslag reis Roemenië sept 2022

Geschreven door Wiebe Kamminga op zaterdag 05 november 2022 16:47

Reisverslag Roemenië september 22

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 03 november 2022 11:19

HTR Nijs juni 2022

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 17 oktober 2022 12:39
Geslaagde actie hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Geslaagde actie hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 24 mei 2022 10:07