Artikelen

HTR Nijs oktober 2018

                                         Hulp Transport Roemenië bestaat 25 jaar.

                             (Jubileum- en vrijwilligersavond)

 

Het was lastig om exact vast te stellen op welke datum nu het 25 jarig bestaan van HTR moet gaan vallen. Daarom hebben we als bestuur besloten dit jubileum samen te laten vallen met de vrijwilligersavond voor HTR. Deze avond is gepland op 17 november 2018 .

Hoewel het doel van HTR zich niet echt leent voor een feest willen we dit jubileum niet ongemerkt laten voorbij gaan en hieraan een feestelijk tintje geven.

Dit willen we gaan vieren met zowel de vrijwilligers, die zich in het verleden hebben ingezet, als alle huidige vrijwilligers.

Wat zijn we van plan.

U bent zaterdagmiddag 17 november 2018 vanaf 16.30 uur welkom in de Ferbiningstjerke aan de Toerstrjitte in De Westereen.

U bent welkom vanaf 16.30 uur.

Het programma bestaat uit twee delen en ziet er globaal als volgt uit:

Jubileum deel: Aanvang 17.00 uur

  • Opening
  • Koffie/thee drinken (oude foto’s en filmbeelden)
  • Gezamenlijk eten (Roemeense maaltijd)
  • Draaien film reis 2018
  • Gezellig samenzijn ( herinneringen ophalen; op de achtergrond oude foto-/filmbeelden/ Roemeense muziek)
  • Sluiting 22.30 uur

Vrijwilligers deel : Aanvang 20.00 uur

Eigen bijdrage voor het eten is € 5,--.

U bent vrij in uw keuze om bij beide of alleen bij het jubileum of vrijwilligers deel aanwezig te zijn.

Indien u wilt deelnemen aan de maaltijd dan moet de bijdrage van € 5,- voor 10 november 2018 worden overgemaakt op bankrekening: NL87RABO0132401258 t.n.v. penningmeester HTR onder vermelding: “ maaltijd jubileum”.

Met zijn allen hopen we er zo een gezellige feest van te maken. Wij rekenen op jullie allemaal.

P.S.

Graag willen we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Wilt u onderstaande gegevens invullen en voor 10 november sturen naar het secretariaat: Willy Wijbenga, Tolwei 2, 9271HM De Westereen

U kunt de gegevens ook mailen.

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

           

 

Invullen.

Wij/ ik verwacht(en) op zaterdag 17 november met … perso(o)n(en) aanwezig te zijn bij het jubileum/vrijwilligersavond van HTR.

Afzender:       Naam

                        ……………………………………………….

Woonplaats:

                        ………………………………………………..

o          Geheel

o          Jubileum deel

o          Vrijwilligers deel

(aangeven wat voor u van toepassing is)

HTR Nijs mei 2018

HTR Nijs

Het is zover, 9 en 11 april, de vrachtauto’s staan klaar bij Kapenga in Buitenpost, waar onze opslag is, om geladen te worden. Er zijn voldoende mannen, maar ook veel materiaal: kleding voor meer dan 400 grote gezinnen, schoolmeubilair en voor het ziekenhuis veel verband. Tevens nemen we een paar echoapparaten mee. Maandag 16 april om 5 uur vertrekken de vrachtauto’s richting Roemenië en enkele uren later een busje (van Waaksma taxi) met enkele bestuursleden en een paar vrijwilligers (Pim van der Wal zou ook mee, maar ligt helaas met zware griep in bed). Na 4 dagen komen we aan in Jasi, waar ons hotel is gedurende 5 dagen. De vrachtwagenchauffeurs hebben lang moeten zoeken voor een parkeerplek, maar uiteindelijk lukt het toch. Dag 5 trekken we de bergen in naar ons eerste adres. Hier kunnen we veel mensen blij maken met een kledingpakket, Bijbels en voor de kleintjes zijn er nog Bijbelse prentenboekjes. De vrachtauto’s laten we onder bewaking bij de technische school staan en de chauffeurs gaan met het busje mee naar het hotel.

De volgende dag gaan we naar een ander dorp, er worden pakketten uitgedeeld en tafeltjes en stoeltjes voor 5 scholen (alles gekregen van scholen uit de omgeving). Aan het einde van deze drukke dag worden bij de technische school meubels van het Lauwers College uitgeladen.

Hier laten we de auto’s weer staan. Zondag is een rustdag. We gaan met z’n allen naar de Russische Orthodoxe kerk en luisteren naar het prachtige gezang.

’s-Maandags gaan we met z’n allen naar de technische school, hier zijn de leerlingen al druk bezig, de oude kapotte tafels naar buiten te sjouwen, en wordt het nieuwe materiaal naar binnen gebracht (dit was echt broodnodig). Ook kunnen wee de nabijgelegen sportschool nog blij maken met sportkleding en enkele ballen. Daarna gingen we naar het ziekenhuis en tot slot bezochten we een psychiatrische inrichting.

Dinsdag 17 april beginnen we aan de terugtocht onze eerste stop is Gilau. Hier vlakbij is een gehucht waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Sjoukje heeft nog in de laatste week voor vertrek voor een tafel en 6 stoelen gezorgd (via de kringloopwinkel in Kollum) en nog een aantal dozen met kleding ingepakt.

Tot slot werden we bij Kosti en Nicolette, net als op de heenreis van heerlijk Roemeens eten voorzien. De volgende dag ging het naar de Roemeens-Hongaarse grens. De vrachtwagens moesten hier meer dan 6 uur wachten.

Moe maar voldaan en met bijna 6000 km op de teller kwamen we na 12 dagen gezond weer thuis.

IS HET NODIG? JA, HET IS ZEKER NOG NODIG.

Afscheid

Pim van der Wal heeft na 25 jaar aangegeven dat ze wil stoppen. Als bestuur en vrijwilligers kwamen we bij elkaar, in het hok bij Pieter en Wiebe Visser. Er was koffie met gebak en voor Pim een bloemstukje. Woorden van dank voor haar grote inzet schieten tekort.

Er werd nog aangehaald dat ze deze reis zo graag mee wilde, maar door ziekte niet meekon.

Ze gaf aan dat ze nog wel eens komt kijken, dit geeft haar grote betrokkenheid aan.

Door dit afscheid zijn we wel weer een vrijwilligster kwijt, we hebben echt nieuwe mensen nodig willen we met dit mooie werk doorgaan.

HTR Nijs maart 2018

HTR Nijs

It hok

Yn it hok giet alles dat it slydjaget :de froulju hiene alle doarpen in pear wike ferlyn al klear en ha doe besletten der noch in doarp by te dwaan.No hiene we noch listen mei nammen fan 3 doarpen,fansels keazen se foar it doarp mei de measte ynwenners.Dus no moast de lea der noch efkes op. Pim vd Wal hat oanjûn dat sy ophâlde wol.It soe och sa moai wêze dat der in pear nije froulju by kamen om te helpen.

Underwilens ha de manlju ek net stil sitten,se ha noch manmachtich nei in skoalle yn Aldeberkeap west om tige moai skoalguod op te heljen.De loads fan Kapenga sit dan ek bom fol.

De reis.

Dit jier geane we fuort op 16 april,dat is in pear wike earder as oare jierren.Dit komt om’t fan in pear sjauffeurs it grutrydbewiis hast ôfrûn is ,sy kinne no noch moai in loop mei.De mannen dy’t dit jier meigeane binne Hein v Althuis , Sake de Bruin,Tjeerd Heikamp en Keimpe Venema.De frachtweinen binne besteld en de earste komt op moandei 9 april en dan kinne nei’t se woegen binne op tiisdei begjinne te ynladen.

                                                                   HTR Kommisje

HTR Nijs november 2017

HTR Nijs

Yn it hok lizze de froulju goed op skema.Wol is it och sa dreech want yn it twadde doarp wenje in protte grutte gesinnen ,dit betsjut dat der somtiden wol 5 doazen per gesin ynpakt wurde moat.Dêrom binne Sjoukje en Jantje no ek hieltyd wer op tongersdei oan it ynpakken.De oanfier fan klean is noch altyd goed,mar der is wol driuwend ferlet fan berneklean.De manlju ha al wer in protte doazen dy’t klear binne nei Bûtenpost brocht.Ek ha se al wer in moai protte skoallemeubilêr ophelle.

De frijwilligersjûn wie och sa gesellich,alhoewol der earst wat opstartproblemen wiene mei de film.Nei noch in ekstra bakje kofje/tee wie it probleem oplost en koene we sjen hoe’t de reis dit jier ferrûn is.Dêrnei ha we noch gesellich neisitten mei in hapke en in snapke.Dit is tige wichtich want jo prate as bestjoer net alle alle wiken mei de frijwilligers.Se witte ús gelokkich wol te finen as der wat is wat komselden foarkomt.

Neitins

Ferslein wine troch it hommels ferstjerren fan Geertje Visser- Wijbenga.Tegearre mei har man Pieter ha se, in lytse 25 jier lyn, besletten in hulptransport nei Roemenië op te setten.Krekt no’t se ferhúze wiene en it wat rêstiger oandwaan soene moasten Pieter en de bern ôfskie fan har nimme.Gelokkich meie se leauwe dat se bei har Himelske Heit is. Dochs is der it gemis en we winskje Pieter en de bern in protte sterkte ta.

De HTR winsket elts in protte lok en seine en in sûn 2018 ta.

HTR Nijs juli 2017

HTR nijs

It hok

Hjir wurdt lykas altyd drok skrept,de mannen ha wer in protte foarried nei Bûtenpost brocht dus der is wer romte.Dat moat ek want we ha de nije listen .De froulju kinne dan wer begjinne te ynpakken.

De merke.

Yn augustus is it doarpsfeest.Sa’t jimme fan ús wend binne steane we wer op de merke mei in ferlotting.We hoopje op mooi waar en in protte minsken,oan’t sjen

                                                                                     HTR kommisje