HTR Nijs juni 2022

HTR Nijs

Samen met de Stichting Hulpgoederen Garyp/Earnewâld hebben we besloten, net als vorig jaar, weer in september een hulptransport naar Roemenië uit te voeren.

De hulpgoederen voor Roemenië bestaan voor een groot deel uit schoolmeubilair. Hiermee verwachten we weer een school en wellicht enige lokalen van andere scholen op nieuw te kunnen inrichten.

Naast hulp goederen voor Roemenië zullen ook hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen worden meegenomen. Door donaties is ook weer mogelijk om op locatieniveau noodzakelijke hulpgoederen     (Hygiëne producten, medische hulpgoederen en lang houdbare producten) ter plekke in te kopen.

De planning is om op maandag 12 september de vrachtwagen bij de opslag van Kapenga in Wolvega te laden en op dinsdag 13 september naar Roemenië te vertrekken. Ook zullen in elk geval enige   bestuursleden en eventuele gasten meegaan om daar te kijken welke projecten ( met name vervolgstudie kinderen in voorgezet onderwijs) zich mogelijk lenen voor financiële ondersteuning.

We verwachten op vrijdag 23 september weer terug te zijn.

HTR commissie.

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs februari 2023

HTR Nijs februari 2023

Geschreven door Website4Weinig.nl op donderdag 22 juni 2023 10:55

Publicatie verslag reis Roemenië sept 2022

Geschreven door Wiebe Kamminga op zaterdag 05 november 2022 16:47

Reisverslag Roemenië september 22

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 03 november 2022 11:19

HTR Nijs juni 2022

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 17 oktober 2022 12:39