Algemeen

HTR Zwaagwesteinde

Hulp Transport Roemenië (HTR) is een begrip in Zwaagwesteinde. Jaarlijks gaan er in de maand mei 3 overvolle vrachtauto’s met hulpgoederen vanuit ons dorp richting Roemenië.

Diverse actie’s, zoals: haringparty, speculaaskoeken, braderie, maar ook collectes in de kerken en schoolkinderen langs de deuren maken het mogelijk om zo’n kostbaar transport te financieren.

Bestuur;

----

Aktiviteiten en sponsors

steun te verlenen aan de bevolking van Roemenië, zulks tot behoud, herstel en verbetering van goede levensomstandigheden, een en ander met inachtneming van democratische principes, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Voor een transport naar Roenenië werken wij met een budget van 15.000,- tot 20.000,-

Wij ontvangen als stichting geen subsidies, dus moeten zelf zorgen dat dit geld binnenkomt.

Hiervoor worden de nodige akties georganiseerd:

Vaste akties:

         Kinderen van School de Boustein halen geld op (maart aktie)

         Haringveiling in juni

         Koekjesaktie in november

         Kerk-acties

         Actie voetbalvereniging VVZ

         Akties door en voor vrijwilligers

         Braderieaktiviteiten

         Bezoeken verenigingen en vertonen van HTR film

         Andere dorpsaktiviteiten

           

Verder worden er regelmatig giften gestort door bedrijven en particulieren.

Bovendien worden naar aanleiding van publicaties in kerkbladen en kranten regelmatig acties ondernomen.

Doelstelling.

In de oprichtingsaktie van de stichting d.d. 30 juni 1994 staat:

De stichting heeft ten doel:

a: het geven van goederen

b: het beschikbaar stellen van gelden voor investeringen

c: het steunen met- en overdragen van kennis aan de plaatselijke bevolking

d: het bevorderen van handelscontacten tussen plaatselijke producenten en ondernemers

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs oktober 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 30 oktober 2018 20:02

HTR Nijs mei 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:55

HTR Nijs november 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:53

HTR Nijs maart 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 17 mei 2018 08:45