HTR Nijs juni 2019

HTR Nijs

Het hok,

Enkele weken geleden werden we in het hok verrast door SJOERD van de Salomon Levystraat,ze hadden thuis de passion opgevoerd en een collecte gehouden. Heel hartelijk bedankt voor deze gulle gave !

De reis.

Op 13 en 14 mei werd er geladen voor de reis naar Roemenië : er waren dozen voor 400 gezinnen ,schoolmeubelen en goederen voor een ziekenhuis.Hein v Althuis en Freerk Hoeksma namen (op eigen kosten ) het vliegtuig om de mannen te helpen met uitladen .Tjeerd jr. is nog volop aan het werk en had een week vrij genomen ,extra hulp was dus welkom.Vaak krijgen we de vraag:is hulp nog steeds nodig ? Ja het is zeker in dit gebied nog nodig.Liliana vertelde op de laatste vergadering dat ze een paar oude mensen had gesproken. De oude man vertelde dat hij nog graag een keer gebraden vlees zou willen ruiken,het was zo lang geleden dat hij dit niet meer had gehad !! De mannen hebben verder een goede en voorspoedige reis gehad wat ons met dankbaarheid vult. De mensen waren zo blij en dat geeft ons dan weer de moed en kracht om verder te gaan ,ook al omdat we ons weten gesteund door de mensen om ons heen.

гис-технологии
ткани для вышивания